Kalkulace povinného ručení

Kalkulace a porovnání povinného ručení je proces, při kterém jsou zpracovány údaje majitelů motorových vozidel. Je prováděno za účelem zjištění ceny za zákonné pojištění motorového vozidla. Na základě zadaných dat, je provedeno srovnání a vyhodnocení. Výsledkem je doporučení pojistného subjektu, který aktuálně nabízí nejlevnější pojistné podmínky pro zákonné pojištění motorových vozidel. Porovnání pojištění vychází z následujících dat:

  • údaje o motorovém vozidle
  • údaje o osobě uzavírající pojištění
  • údaje o provozování vozidla

Porovnání povinného ručení lze provézt obecně tzn. vyplnit jen povinné údaje, které jsou nezbytně nutné k výpočtu výše pojistného. Povinné údaje bývají označeny hvězdičkou a nepovinné otazníkem. Záleží jen na Vás, jak dalece chcete porovnání anonymní. Platí ale, čím více je údajů vyplněno, tím je výpočet ceny pojistného přesnější. Výpočty a porovnání jsou poskytována zdarma.

Údaje o motorovém vozidle

Pro objektivní porovnání povinného ručení je třeba zadat předně potřebné údaje o vozidle, tzn. jeho firemní značku a stáří vozidla, objem a výkon motoru, typ vozidla a počet sedadel apod. Údaje o motorovém vozidle jsou stěžejní, neboť na základě nich je stanovována výše pojistného na základě tabulek. Tyto údaje jsou povinné.

Údaje o osobě uzavírající pojištění

Porovnání povinného ručení vychází také ze zadaných údajů o osobě uzavírající pojištění, tedy většinou o jeho majiteli. Sem patří např. typ pojistníka, věk, adresa a případně spojení. Tyto údaje jsou nepovinné, záleží na každém, zda je uvede, nebo nikoli. Je vhodné uvézt alespoň, zda se jedná o fyzickou či právnickou osobu v případě podnikatele, nebo o soukromého majitele vozidla.

Údaje o provozování vozidla

Velký vliv na porovnání cen povinného ručení mají především údaje o provozování motorového vozidla. Tato kategorie nejvíce ovlivňuje cenu za pojištění. Za předchozí bezeškodný průběh lze získat bonusy na slevu zákonného pojištění. Uvádí se, kolik měsíců platíte povinné ručení a jaký byl počet škodných událostí během této doby. Údaje jsou nepovinné, ale je vhodné je vyplnit.

nejlevnější pojištění sjedná vám Top pojištění, kalkulator havarijní pojištění

Kalkulátor povinné ručení